دوشنبه 31 شهریور 1399   22:35:36
نظر سنجی
فرم
ورود اطلاعات امریه-13-12-97
سازمان ملی استاندارد ایران
معاونت توسعه مدیریت و امور پشتیبانی
شماره مدرک د-75119-ISIRI-ASF
پرسشنامه اطلاعاتی « فردی ، تحصیلی و جسمانی» متقاضیان انجام طرح خدمت وظیفه و طرح خدمتی
مشخصات فردی
* نام
* نام خانوادگی
* نام پدر
* شماره شناسنامه
* کد ملی
* محل صدور
* تاریخ تولد
محل تولد
مذهب
وزن (کیلو)
قد(سانتیمتر)
وضعیت تاهل
تعداد فرزندان
شغل همسر
* تاریخ اعزام