چهارشنبه 30 بهمن 1398   08:33:49
Iranian National Standards Organization
نظر سنجی
اين سامانه تا چه حد نيازهاي شما را برآورده مي سازد؟
   
کم
ضعيف
متوسط
خوب
عالي


اداره کل امور مالی و ذیحسابی
 
نام و نام خانوادگی :
سمت :
محل کار :
تلفن محل کار :
سوابق تحصیلی :
سوابق اجرایی :
مقالات منتشر شده :
-
سخنرانی در کنفرانس :
-
زمینه تخصصی :
آدرس الکترونیکی :