شنبه 29 شهریور 1399   16:53:51
Iranian National Standards Organization
نظر سنجی
اين سامانه تا چه حد نيازهاي شما را برآورده مي سازد؟
   
کم
ضعيف
متوسط
خوب
عالي


دفتر برنامه ریزی ، نوسازی و تحول اداری
 
نام و نام خانوادگی: محمد میرزایی
سمت:   مدیر کل دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری
محل کار :  کرج - سازمان ملی استاندارد ایران
تلفن محل کار:  02632803891
سوابق تحصیلی: کارشناس ارشدMBA  گرایش مدیریت استراتژیک
 
سوابق اجرایی:
-  مشاورمالی شرکت راه آهن
-  ذیحساب و مدیرامور مالی شرکت کارخانجات ایمنی راه ها
-  قائم مقام معاونت اداری و مالی استاندارد

-  عضو هیات مدیره شرکت بنیاد استاندارد
-  معاون مالی واقتصادی شرکت طرح و گسترش مسکن
-  مدیر عامل شرکت نوساز
-  معاون پژوهشگاه  استاندارد
-  معاون اجرایی شرکت لیزینگ بانک صنعت و معدن

-  مدیر کل ثبت احوال استان البرز
 
 
مقالات منتشر شده: 
-
 
 
سخنرانی در کنفرانس :
-
 
 
زمینه تخصصی  :
-
 
آدرس الکترونیکی:
-