یکشنبه 30 شهریور 1399   16:07:35
Iranian National Standards Organization
نظر سنجی
اين سامانه تا چه حد نيازهاي شما را برآورده مي سازد؟
   
کم
ضعيف
متوسط
خوب
عالي


مرکز اندازه شناسی ، اوزان و مقیاسها

 
 
نام و نام خانوادگی: خسرو معدنی پور
سمت: رئیس مرکز اندازه شناسی، اوزان ومقیاسها
محل کار :کرج ، شهر صنعتی استاندارد ، صندوق پستی 163-31585
تلفن محل کار:32803867-026
سوابق تحصیلی:
سوابق اجرایی:
 
مقالات منتشر شده:
سخنرانی در کنفرانس :
زمینه تخصصی  :
آدرس الکترونیکی :