جمعه 15 آذر 1398   01:13:09
بيشتر
گزارش تصویری
3
تجدید میثاق با آرمانهای حضرت امام خمینی

2
تجدید میثاق با آرمانهای حضرت امام خمینی

4
تجدید میثاق با آرمانهای حضرت امام خمینی

1
تجدید میثاق با آرمانهای حضرت امام خمینی

5
تجدید میثاق با آرمانهای حضرت امام خمینی

6
تجدید میثاق با آرمانهای حضرت امام خمینی
تجدید میثاق با آرمانهای حضرت امام خمینی (ره)
 
امتیاز دهی