سه شنبه 6 فروردين 1398   10:30:46
بيشتر
تازه های خبر
1397/2/26 چهارشنبه

روز ارتباطات و روابط عمومی ، روز پیوندهای نوین گرامی بادروز ارتباطات و روابط عمومی، روز  باورهای جدید انسان است، باورهایی که حد و مرز نمی شناسد و آن گاه که دانش پرو بال گیرد و به اوج رسد، زمین و آسمان را زیر پای خود می گذارد و « لوکان العلم معلقا التریا لتناوله رجال من ایناء الفارسی» معنا می یابد.

ابزار نو رسیده ارتباطات، بشر را قدرتمند ساخته است اما چه خوب بود که این قدرت در سایه سار صلح و دوستی باشد نه نیرنگ و اشغال و استعمار.

به امید روزی که پیام تمامی رسانه ها و ابزار و ارتباطات جهانی ، ندای سبز طلوع خورشیدی از مغرب باشد و ندای صلح جهانی و موعود طنین انداز شود.

روز ارتباطات و روابط عمومی را به تلاش گران این عرصه به ویژه همکارانم در روابط عمومی ستاد و ادارات کل استانی که از هیچ کوششی دریغ ندارند تبریک می گویم.

سیدجمال هادیان طبائی زواره

مدیرکل روابط عمومی و ارتباطات بین الملل
 
امتیاز دهی
 
 

آرشیو اخبار

نسخه قابل چاپ