سه شنبه 30 مهر 1398   07:12:31
بيشتر
رویدادهای مهم
فراخوان برگزاری دوره آموزشی استاندارد ملی ایران شماره 5 برای ویراستاران مجاز سازمان

دفتر تدوین استانداردهای ملی در نظر دارد دوره آموزشی «استاندارد ملی ایران شماره 5: سال 1393، استانداردهای ملی ایران- ساختار و شیوه نگارش» را در هفته سوم و چهارم آذر ماه برای ویراستاران مجاز تدوین استانداردهای ملی برگزار نماید، با توجه به لزوم حضور تمامی ویراستاران در این دوره آموزشی، تمامی ویراستاران باید تا تاریخ جمعه 05/09/1395 با ارسال یک نامه الکترونیکی به آدرس standard.tadvin@isiri.gov.ir درخواست خود را در قالب متن زیر برای شرکت در این دوره آموزشی اعلام نمایند. تاریخ قطعی برگزاری کلاس آموزشی متعاقبا به ویراستارانی که اطلاعات خود را ارسال کرده اند ، اطلاع رسانی خواهد شد.

«بدیهی است عدم ارسال نامه الکترونیکی تا تاریخ مذکور به منزله انصراف از ویراستاری استانداردهای ملی ایران می­ باشد.»

متن نامه:

اینجانب ............................ به شماره ملی ................... و شماره تلفن همراه .................. شاغل در ................... درخواست شرکت در دوره آموزشی استاندارد ملی ایران شماره 5 را دارم.

رشته(های) کمیته ملی که اینجانب مجاز به ویراستاری در آن می ­باشم، عبارتند از:

      - ......

      - ......

      - ......

 
امتیاز دهی