دوشنبه 30 دي 1398   20:44:42
بيشتر
رویدادهای مهم
اطلاعیه شماره (6) - قابل توجه کلیه کارشناسان استاندارد دارای پروانه کارشناسی معتبر
فايلها
اطلاعيه شماره 6 دبيرخانه کميسيون انتخاب کارشناسان استاندارد.pdf 234.723 KB
ابلاغ ماده 10 آيين نامه ماده 15 قانون سازمان ملي استاندارد ايران به دستگاه هاي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري.tif 48.403 KB
 
امتیاز دهی