سه شنبه 30 مهر 1398   06:55:54
بيشتر
رویدادهای مهم
اطلاعیه شماره (6) - قابل توجه کلیه کارشناسان استاندارد دارای پروانه کارشناسی معتبر
فايلها
ابلاغ ماده 10 آيين نامه ماده 15 قانون سازمان ملي استاندارد ايران به دستگاه هاي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري.tif 48.403 KB
اطلاعيه شماره 6 دبيرخانه کميسيون انتخاب کارشناسان استاندارد.pdf 234.723 KB
 
امتیاز دهی