سه شنبه 30 مهر 1398   08:21:58
بيشتر
رویدادهای مهم
اطلاعیه تمدید زمان شرکت در آزمون دوره های آموزشی مجازی

پیرو برگزاری نوبت اول آزمون دوره های آموزشی مجازی (آشنایی با ارزیابی انطباق)،(آشنایی با نظام آراستگی محیط کار) و(آشنایی با مبانی، الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاهی ISO/IEC17025) از تاریخ 24/9/93 تا پایان آذر ماه و نظر به تماس تعداد زیادی از کاربران که موفق به شرکت در آزمون دوره های مربوطه نشده اند، لینک آزمون از تاریخ6/10/93 لغایت10/10/93در دسترس کاربران می باشد .

شایان ذکر است که در زمان های تعیین شده جهت آزمون ، محتوای الکترونیکی آموزش بسته خواهد شد و کاربران صرفاً می توانند در آزمون پایان دوره شرکت نمایند . شرکت کنندگان می توانند با مراجعه به سامانه آموزش مجازی سازمان و لینک آزمون در آزمون پایان دوره شرکت نموده و زمان تعیین شده جهت آزمون قابل تمدید نمی باشد . 

 
امتیاز دهی