دسترسی سریع

نخستین کمیته برنامه ریزی سازمان در سال جدید با محوریت تجهیزات نفتی برگزار شد

با توجه اهمیت صنعت نفت و ظرفیت علمی موجود در حوزه نفتی و صنایع وابسته و در ادامه همکاری های شکل گرفته بین سازمان ملی استاندارد ایران و وزارت نفت و در راستای تحقق ماده 3 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد ، نخستین کمیته برنامه ریزی در سال 1400 در رشته تجهیزات نفتی (با تمرکز بر موضوعات برقی) با حضور رئیس سازمان ملی استاندارد ایران برگزار شد.
آزیتا خضرایی، مدیر کل دفتر تدوین استانداردهای ملی با اعلام این مطلب گفت: در این کمیته پیشنهاد  وزارت نفت و تعیین اولویت های تدوین استانداردهای ملی این حوزه با حضور رییس و معاون تدوین و ترویج استاندارد ، نمایندگان وزارتخانه های نفت و نیرو، انجمن ها، متخصصان و صاحب نظران ذیربط برگزار شد.
 با توجه به تصویب موضوعات دارای اولویت در این کمیته ، تدوین استانداردهای ملی صنعت نفت در سال 1400 از سوی این وزارتخانه در دستور کار قرار خواهد گرفت . دراین جلسه شریعتی بر توجه ویژه به صنعت نفت به عنوان صنعت پایه کشور و حمایت از تولید داخل تاکید کرد .

سایر تصاویر:
 
امتیاز دهی