دسترسی سریع

هشتمین كميته تصمیم گیری تاييد صلاحيت نهادهای بازرسی برگزار شد

 مسئولان مرکز ملی تایید صلاحیت ایران و نمایندگان سازمان های دولتی و انجمن های تخصصی، صلاحیت یک نهاد بازرسی را تایید کردند. 

علیرضا خاکی فیروز، رییس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران با اشاره به برگزاری هشتمین كميته تصمیم گیری تاييد صلاحيت نهادهای بازرسی گفت: در اين جلسه درخواست های صدور، تجدید، گسترش دامنه و تعلیق گواهینامه نهادهای بازرسی و گزارش ها و توصیه های تیم های ارزیابی این مرکز، بررسی شد.
وی افزود: در این جلسه با اعطا دامنه صلاحیت در  زمینه بازرسی برای نهاد بازرسی بازرسی مهندسی والا بنیان فاخر بر اساس الزامات استاندارد ايران - ايزو آي اي سي 17020موافقت به عمل آمد.

 
امتیاز دهی