دسترسی سریع

معرفی رسمی مژده روشن طبری در پنجاه و چهارمین نشست بین المللی DEVCO

رییس سازمان بین المللی استاندارد در پنجاه و چهارمین نشست بین المللی کمیته کشورهای در حال توسعه ایزو ، انتصاب، مژده روشن طبری به سمت رییس آتی کمیته کشورهای در حال توسعه را تبریک گفته و برای ایشان در انجام وظایف خود آرزوی موفقیت کرد.
نیره پیروزبخت، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، سودابه یحیی زاده، معاون تدوین و ترویج استاندارد، فرحناز قلاسی مدیر کل دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی، مژده روشن طبری، مشاور رئیس و تعدادی از کارشناسان سازمان در پنجاه و چهارمین نشست بین المللی کمیته کشورهای در حال توسعه ایزو حضور داشتند.
مژده روشن طبری، رئیس جدید کمیته DEVCO در این جلسه با آرزوی موفقیت برای همه کشورها خواستار همکاری صمیمانه میان کشورهای در حال توسعه به منظور پیشبرد اهداف و اجرایی شدن برنامه های کمیته شد و تاکید کرد : در طی دوره کاری خود به عنوان رییس کمیته کشورهای در حال توسعه در راستای تحقق اهداف کاری کمیته تلاش خواهد کرد. 
گفتنی است، کمیته DEVCO دارای 151 عضو از کشورهای جهان بوده که ایران نیز یکی از اعضای فعال این کمیته است.
در افتتاح این نشست، رئیس سازمان ایزو، بر اهمیت برنامه عملیاتی کشورهای در حال توسعه در سال های 2021-2025  تأکید کرد و به سخنان خود در زمینه توانمندسازی و ظرفیت سازی در کشورهای در حال توسعه و مشارکت اثربخش آنها در فعالیت های بین المللی، ادامه داد. 
وی با تاکید بر اهمیت ظرفیت سازی در تقویت کشورهای در حال توسعه عضو ایزو، از مقامات  ارشد ایزو ، خواست تا تعهدات خود برای حمایت از کشورهای در حال توسعه  را ادامه دهند.
همچنین گزارشی از روند امور و اقدامات انجام شده در این کمیته توسط رئیس کنونی کمیته DEVCO خانم Lena Dargham ارائه شد.از مباحث مطروحه دیگر در این نشست چگونگی تبدیل بحران به فرصت و توانمندسازی به منظور دستیابی به عملکرد بیشتر و درک معنایی کار بود.

سایر تصاویر:
 
امتیاز دهی