امكانات صفحه
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
 
امتیاز دهی
 
 

دسترسی سریع

موفقیت مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در مرحله دوم ارزیابی همترازی

بخش دوم ارزیابی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران توسط تیم ارزیابی همترازی اتحادیه تایید صلاحیت آسیا- اقیانوسیه، دوشنبه و سه شنبه ۶ و ۷ مرداد با موفقیت به اتمام رسید.

علیرضا خاکی فیروز، رییس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران با اعلام این خبر گفت: ارزیابی همترازی در راستای تمدید عضویت های کسب شده در اتحادیه تایید صلاحیت آسیا-اقیانوسیه و مجمع بین المللی تایید صلاحیت، توسط 2 ارزیاب همتراز در زمینه های سیستم مدیریت زیست محیطی (EMS) و سیستم مدیریت سلامت و ایمنی شغلی (OHSMS) به صورت مجازی برگزار شد.

وی با بیان اینکه این ارزیابی پس از گذشت چهار سال از ارزیابی اولیه و پیرو ارزیابی برگزار شده در آبان ماه سال گذشته صورت پذیرفت افزود:

پیرو اتمام ارزیابی و نتیجه موفقیت آمیز آن، تمدید گواهینامه موافقتنامه شناسایی چند جانبه (MRA) اتحادیه تایید صلاحیت آسیا-اقیانوسیه (APAC) با مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در خصوص انجام فرآیند تایید صلاحیت نهاد های گواهی کننده در زمینه های سیستم مدیریت زیست محیطی (EMS)و سیستم مدیریت سلامت و ایمنی شغلی(OHSMS) ، در اجلاس سالیانه آتی این اتحادیه انجام خواهد شد.

 
امتیاز دهی