امكانات صفحه
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
 
امتیاز دهی
 
 

دسترسی سریع

کاهش ریسک خطاهای آزمایشگاه های پزشکی توسط استاندارد های بین المللی روزآمد


هرگز تا به حال اعتماد و دقت برای آزمایشگاه های پزشکی تا این حد حائز اهمیت نبوده است. فرآیند های مدیریت قوی ریسک بهترین اقدام در برابر خطاها و نتایج نادرست است. یکی از قابل اعتماد ترین اسناد راهنما برای مدیریت ریسک در حوزه آزمایشگاه های پزشکی اخیرا بروزرسانی شد.
قابلیت اطمینان نتایج آزمایشگاه در محیط های پزشکی برای تشخیص صحیح و نتایج بالینی مثبت ضروری است؛ بنابراین اجرای اقدامات برای کاهش ریسک خطاها بخش ضروری این تجارت است.
ISO 22367، آزمایشگاه های پزشکی- کاربرد مدیریت ریسک در آزمایشگاههای پزشکی، فرآیندی را برای آزمایشگاه های پزشکی به منظور شناسایی و مدیریت ریسک برای بیماران و پرسنل مرتبط با تست های آزمایشگاه های پزشکی تعیین می نماید.  این استاندارد اخیرا برای تطابق با سایر استاندارد های بین المللی این صنعت، از قبیل ISO 14971 برای مدیریت ریسک در دستگاه های پزشکی و همچنین برای ارائه راهنمایی موثرتر برای این حوزه ]آزمایشگاه های پزشکی[، بروزرسانی شد.
این استاندارد جایگزین ISO/TS 22367، آزمایشگاه های پزشکی-کاهش خطا از طریق مدیریت ریسک و بهبود مدوام، گردید که مشخصات فنی مورد استفاده دولت ها و آزمایشگاه ها در سراسر جهان برای کاهش و مدیریت ریسک های مرتبط با خدمات آزمایشگاه پزشکی است.
دکتر Jack J. Zakowski ، رییس کمیته کارشناسانی که این استاندارد را تدوین کرده اند، اظهار داشت مدیریت ریسک در محیط های پزشکی پیچیده است زیرا این امر مستلزم همکاری بسیاری از ذینفعان است و هر ذینفع ممکن است دیدگاه متفاوتی در مورد ریسک آسیب داشته باشد. لذا استاندارد های پذیرفته شده و مورد توافق بین المللی، سطح ایمنی کافی را تضمیین می نمایند.
او بیان داشت: "فعالیت در یک آزمایشگاه پزشکی می تواند بیماران ، پرسنل یا سایر ذینفعان را در معرض انواع خطرات قرار دهد که می تواند مستقیم یا غیرمستقیم به درجات مختلف آسیب منجر شود."
او خاطر نشان کرد: " مدیریت ریسک مؤثر شامل یک فرآیند برنامه ریزی شده و منظم است که به احتمال بروز آسیب و پیامدهای آن می پردازد."
او همچنین افزود: " مدیریت ریسک زمانی بهترین عملکرد را خواهد داشت که در راستای مدیریت کیفیت و ایمنی برای پوشش تمام منابع احتمالی ریسک قرار گیرد. به همین دلیل ISO 22367 به منظور مطابقت با آخرین نسخه ISO 14971 (برای مدیریت ریسک در دستگاه های پزشکی) و ISO 15190 (که راهنمای ایمنی آزمایشگاه های پزشکی است) بروزرسانی شد. مدیریت ریسک همچنین نیاز اساسی ISO 15189 برای کیفیت و صلاحیت آزمایشگاه های پزشکی است."
ISO 22367 توسط کمیته فنی ISO/TC 212، آزمایش لابراتوار های بالینی و سیستم های آزمایش تشخیصی توسط نمونه های آزمایشگاهی"، تدوین شده است که مسئولیت دبیرخانه آن به عهده ایالات متحده است.

مترجم : میلاد صادق نژاد (اداره ارتباطات بین الملل)

 
امتیاز دهی