جمعه 22 فروردين 1399   22:36:57
پرسشهاي متداولبيشتر
دوشنبه 20 اسفند 1397 تغییر در کمیسیون ماده 19 تمامي محصولاتي كه داري 30نمره منفي و بيشتر ، در بازه اعتبار پروانه باشند، در كارتابل كميسيون ماده 19 نمايش داده مي شوند.
امكان فيلتر اطلاعات براساس نمرات منفي
نمايش اطلاعات براساس محدوديت صنعت و فرآورده كاربر
نمايش زمان ثبت قبول و رد