شنبه 28 فروردین 1400   21:03:05
ثبت شکایت
ثبت شکایت 901103(اصلی))
لطفا اگر به عنوان شخص از سازمانی شکایت دارید گزینه شخص حقیقی و اگر به عنوان شرکت یا سازمان این فرم را پر می کنید گزینه شخص حقوقی را انتخاب نمایید.
تاریخ
تاریخ تکمیل فرم
* نام
* نام خانوادگی
* کد ملی
آدرس
* شماره تلفن ثابت
* شماره تلفن همراه
پست الکترونیکی
فایل
فایل امضا و اثر انگشت
* نام استان
نام شهرستان
1392/10/18 چهارشنبه