یکشنبه 23 خرداد 1400   00:08:08
ثبت شکایت
**ورود اطلاعات -جدید
کد پیگیری
تاریخ ثبت
* نام و نام خانوادگی
* کد ملی
* نام استان
* شماره تلفن همراه
دامنه شکایت
فایل صوتی

* نام کالا
* نام شرکت تولید کننده
* نام تجاری کالا
* کد ده رقمی زیر علامت استاندارد
* نام استان محل خرید کالا
* نام شهرستان محل خرید کالا
* آدرس دقیق محل خرید
شماره تلفن ثابت محل خرید
* شرح شکایت