يكشنبه 2 مهر 1396   04:00:10
آموزش
مدیران کنترل کیفیت
کارشناسان استاندارد
فعالیت ها

*****************استانداردهاي بين المللي-اعتماد سازي جهان****************

برگزاري جلسه شماره 117 كميسيون انتخاب كارشناسان استاندارد
برگزاري هشتاد و هفتمین كميته تائيد مراكز آموزشي همكار سازمان در مرداد ماه سال جاری
 برگزاری یکصد و شانزدهمین کمیسیون انتخاب کارشناسان استاندارد در تیر ماه سال 1396
 برگزاری یکصد و پانزدهمین کمیسیون انتخاب کارشناسان استاندارد
برگزاری یکصد و چهاردهمین کمیسیون انتخاب کارشناسان استاندارد
هشتادوششمین کمیته تائید مراکز آموزشی همکار سازمان در تاریخ 31/03/96برگزار گردید .
هشتادوپنجمین کمیته تائید مراکز آموزشی همکار سازمان در تاریخ 16/03/96برگزار گردید .
راه اندازی کانال تلگرامی ترویج استاندارد
برگزاری یکصد و دوازدهمین کمیسیون انتخاب کارشناسان استاندارد
برگزاری یکصد و یازدهمین کمیسیون انتخاب کارشناسان استاندارد
هشتادودومین کمیته تایید مراکز آموزشی همکار سازمان در تاریخ 29/10/95برگزار گردید
برگزاری یکصد و دهمین کمیسیون انتخاب کارشناسان استاندارد
برگزاری گردهمایی ترویجی-آموزشی
برگزاری یکصدونهمین کمیسیون انتخاب کارشناسان استاندارد
برگزاری یکصد و هشتمین کمیسیون انتخاب کارشناسان استاندارد
برگزاری هشتاد و یکمین کمیته تأیید مراکز آموزشی همکار سازمان
هشتادمین کمیته تأیید مراکز آموزشی همکار سازمان در تاریخ 24/5/95 برگزار گردید .
نشست مشترک معاونت تدوین و ترویج با شرکت های مشاوره دهنده سیستم های مدیریتی
برگزاری بیست و سومین جلسه کارگروه متقاضیان استفاده از لوگوی سازمان
برگزاری نشست تخصصی کمیسیون انتخاب کارشناسان استاندارد
اين سامانه تا چه حد نيازهاي شما را برآورده مي سازد؟
   
کم
ضعيف
متوسط
خوب
عالي