دوشنبه 13 مرداد 1399   17:11:46
Iranian National Standards Organization
نظر سنجی
اين سامانه تا چه حد نيازهاي شما را برآورده مي سازد؟
   
کم
ضعيف
متوسط
خوب
عالي


فرم
ورود اطلاعات مناقصات استاندارد
* عنوان مناقصه
مستندات اداری
مستندات فنی
مهلت ارسال پیشنهادات
مهلت دریافت اسناد
توضیحات