دوشنبه 31 شهریور 1399   06:49:53
مقالات و مجموعه هابيشتر
شنبه 31 اردیبهشت 1390 علائم استاندارد ايران  علائم استاندارد  
علامت اصلي و کامل استاندارد ايران براي کالاهايي که ويژگيهاي آنها از هر حيث با استاندارد ملي ايران مطابقت داشته باشند و همچنين بر روي گواهينامه‏ها، اوراق و بسته‏بندي کالاهاي استاندارد شده و مصنوعات مختلف بکاربرده مي‏شود.
علامتي که مي‏توان در صورت لزوم با اضافه نمودن علامت يا شکل براي مقاصد مختلف استاندارد کالاها بکاربرده شود.
علامت استاندارد ايمني فقط براي کالاهائي که از نظر ايمني داراي اهميت بوده و با استاندارد مربوطه منطبق باشند، بکار برده مي‏‏شود.
در خصوص کالاهايي به کار مي رود که امکان درج علامت اصلي استاندارد مقدور نمي باشد مثل پوشش هاي سيم وکابل
علامت ويژه مصنوعات طلا با عيار 22
علامت ويژه مصنوعات طلا با عيار 18
علامت ويژه مصنوعات طلا با عيار 14
علامت ويژه مصنوعات نقره با عيار 90
علامت ويژه مصنوعات نقره با عيار 84