مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
بيشتر
پنجشنبه 23 مرداد 1399   07:47:36
درباره سازمان
فعالیت ها
خدمات
کميته ملي استاندارد خدمات
مرتب سازی u
 • شماره استاندارد: 14492
  موضوع: لوله های مکانیکی بدون درز از جنس فولاد زنگ نزن-ویژگی ها
  سال تصویب: 1390
  ماه تصویب: شهریور
  رشته صنعت: کمیته ملی استاندارد مکانیک و فلزشناسی
  فیلتر ماه: 0
  تاریخ تکمیل فرم: 1396/06/25
 • شماره استاندارد: 10984-8
  موضوع: مشخصات و تایید صلاحیت دستورالعمل های جوشکاری مواد فلزی -آزمون دستورالعمل جوشکاری -قسمت 8- جوشکاری لوله ها به اتصالات ورق -لوله
  سال تصویب: 1395
  ماه تصویب: تیر
  رشته صنعت: کمیته ملی استاندارد مکانیک و فلزشناسی
  فیلتر ماه: 0
  تاریخ تکمیل فرم: 1396/06/22
 • شماره استاندارد: 10984-2
  موضوع: مشخصات و تایید صلاحیت دستورالعمل های جوشکاری مواد فلزی -آزمون دستورالعمل جوشکاری -قسمت 2- جوشکاری قوسی آلومینیم و آلیاژهای آن
  سال تصویب: 1395
  ماه تصویب: تیر
  رشته صنعت: کمیته ملی استاندارد مکانیک و فلزشناسی
  فیلتر ماه: 0
  تاریخ تکمیل فرم: 1396/06/22
 • شماره استاندارد: 10984-6
  موضوع: مشخصات و تایید صلاحیت دستورالعمل های جوشکاری مواد فلزی -آزمون دستورالعمل جوشکاری -قسمت 2- جوشکاری قوسی آلومینیم و آلیاژهای آن
  سال تصویب: 1395
  ماه تصویب: تیر
  رشته صنعت: کمیته ملی استاندارد مکانیک و فلزشناسی
  فیلتر ماه: 0
  تاریخ تکمیل فرم: 1396/06/22
 • شماره استاندارد: 21959
  موضوع: الکترودهای گرافیتی کوره های قوس الکتریکی -ابعاد و شناسه گذاری
  سال تصویب: 1395
  ماه تصویب: تیر
  رشته صنعت: کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
  فیلتر ماه: 0
  تاریخ تکمیل فرم: 1396/06/22
 • شماره استاندارد: 11224-42
  موضوع: قطعات نیمه رسانا-روش های آزمون مکانیکی و آب و هوایی -قسمت 42- انبارش در دما و رطوبت
  سال تصویب: 1395
  ماه تصویب: تیر
  رشته صنعت: کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
  فیلتر ماه: 0
  تاریخ تکمیل فرم: 1396/06/22
 • شماره استاندارد: 13775-8
  موضوع: خازن های ثابت برای استفاده در وسایل الکترونیکی -قسمت 8- ویژگی اختصاصی -خازن های ثابت با دی الکتریک سرامیکی ،طبقه 1
  سال تصویب: 1395
  ماه تصویب: تیر
  رشته صنعت: کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
  فیلتر ماه: 0
  تاریخ تکمیل فرم: 1396/06/22
 • شماره استاندارد: 21992
  موضوع: تعیین درصد پرلیت قابل تفکیک در مفتول فولادی پر کربن
  سال تصویب: 1395
  ماه تصویب: تیر
  رشته صنعت: کمیته ملی استاندارد مکانیک و فلزشناسی
  فیلتر ماه: 0
  تاریخ تکمیل فرم: 1396/06/20
 • شماره استاندارد: 21990
  موضوع: مشخصات و تایید صلاحیت دستور العمل های جوشکاری برای جوشکاری در حین ساخت قطعه های ریختگی فولادی
  سال تصویب: 1395
  ماه تصویب: تیر
  رشته صنعت: کمیته ملی استاندارد مکانیک و فلزشناسی
  فیلتر ماه: 0
  تاریخ تکمیل فرم: 1396/06/20
 • شماره استاندارد: 21985
  موضوع: تیوب ها از تیتانیم و آلیاژهای تیتانیم -تیوب های درز جوش برای چگالنده و مبدل های حرارتی -شرایط فنی تحویل
  سال تصویب: 1395
  ماه تصویب: تیر
  رشته صنعت: کمیته ملی استاندارد مکانیک و فلزشناسی
  فیلتر ماه: 0
  تاریخ تکمیل فرم: 1396/06/20
 • شماره استاندارد: 21981
  موضوع: پانل های شبکه حلقه سیم فولادی -تعاریف و ویژگی ها
  سال تصویب: 1395
  ماه تصویب: تیر
  رشته صنعت: کمیته ملی استاندارد مکانیک و فلزشناسی
  فیلتر ماه: 0
  تاریخ تکمیل فرم: 1396/06/20
 • شماره استاندارد: 21979
  موضوع: نرده های تزئینی با دستک های لوله فولادی -ویژگی ها و روشهای آزمون
  سال تصویب: 1395
  ماه تصویب: تیر
  رشته صنعت: کمیته ملی استاندارد مکانیک و فلزشناسی
  فیلتر ماه: 0
  تاریخ تکمیل فرم: 1396/06/20
 • شماره استاندارد: 21974
  موضوع: اندازه گیری واگرایی و هم محوری باریکه درباریکه های پرتو نگاری نوترونی -روش آزمون
  سال تصویب: 1396
  ماه تصویب: تیر
  رشته صنعت: کمیته ملی استاندارد مکانیک و فلزشناسی
  فیلتر ماه: 0
  تاریخ تکمیل فرم: 1396/06/20
 • شماره استاندارد: 21536
  موضوع: مواد مصرفی جوشکاری -الکترودهای پوشش دار از جنس نیکل و آلیاژهای نیکل برای جوشکاری قوسی فلزی دستی -طبقه بندی
  سال تصویب: 1395
  ماه تصویب: تیر
  رشته صنعت: کمیته ملی استاندارد مکانیک و فلزشناسی
  فیلتر ماه: 0
  تاریخ تکمیل فرم: 1396/06/20
 • شماره استاندارد: 21317
  موضوع: آزمون های خوردگی در اتمسفرهای مصنوعی-آزمون های خوردگی تسریع شده شامل در معرض گذاری متناوب با گازهای خورنده ،مه نمکی خنثی و خشک کردن
  سال تصویب: 1395
  ماه تصویب: تیر
  رشته صنعت: کمیته ملی استاندارد مکانیک و فلزشناسی
  فیلتر ماه: 0
  تاریخ تکمیل فرم: 1396/06/20
 • شماره استاندارد: 14027-5
  موضوع: توان سیال نیوماتیک -ارزیابی قابلیت اطمینان اجزای متشکله به وسیله آزمون -قسمت 5- شیرهای یک طرفه،شیرهای رفت و برگشتی ،شیرهای دوفشاره(تابع AND ) شیرهای کنترل جریان قابل تنظیم یک راهه ،شیرهای تخلیه سریع
  سال تصویب: 1395
  ماه تصویب: تیر
  رشته صنعت: کمیته ملی استاندارد مکانیک و فلزشناسی
  فیلتر ماه: 0
  تاریخ تکمیل فرم: 1396/06/20
 • شماره استاندارد: 13250-5
  موضوع: فولاد مورد استفاده برای پیش تنیدن بتن -قسمت 5- میله گردهای فولادی گرم نوردیده با یا بدون فراوری بعدی
  سال تصویب: 1395
  ماه تصویب: تیر
  رشته صنعت: کمیته ملی استاندارد مکانیک و فلزشناسی
  فیلتر ماه: 0
  تاریخ تکمیل فرم: 1396/06/20
 • شماره استاندارد: 10978-3
  موضوع: توربین های گازی -خرید -قسمت 3-الزامات طراحی
  سال تصویب: 1395
  ماه تصویب: تیر
  رشته صنعت: کمیته ملی استاندارد مکانیک و فلزشناسی
  فیلتر ماه: 0
  تاریخ تکمیل فرم: 1396/06/20
 • شماره استاندارد: 21993
  موضوع: کابل های گرمایشی با ولتاژ اسمی 300V/500V برای گرمایش مطلوب و جلوگیری از یخ زدگی
  سال تصویب: 1396
  ماه تصویب: تیر
  رشته صنعت: کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
  فیلتر ماه: 0
  تاریخ تکمیل فرم: 1396/06/19
 • شماره استاندارد: 21960-1-5
  موضوع: تشدید کننده های دی الکتریک موجبر-قسمت 1-5-اطلاعات کلی وشرایط آزمون -روش اندازه گیری هدایت در واسط بین لایه رسانا و بستر دی الکتریک در فرکانس ریز موج
  سال تصویب: 1395
  ماه تصویب: تیر
  رشته صنعت: کمیته ملی استاندارد برق و الکترونیک
  فیلتر ماه: 0
  تاریخ تکمیل فرم: 1396/06/19
12345678910...>>>
  اذان صبح
  طلوع خورشید
  اذان ظهر
  غروب خورشید
  اذان مغرب
اوقات به افق :
<>
شيدسچپج
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031