مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
سه‌شنبه 24 تير 1399   17:22:39
درباره سازمان
درباره سازمان
فعالیت ها
فعالیت ها
خدمات
خدمات
اين سامانه تا چه حد نيازهاي شما را برآورده مي سازد؟
   
کم
ضعيف
متوسط
خوب
عالي


*****************ضايعات کمتر، نتايج بهتر، افزايش کارايي با استاندارد ها ****************