چهارشنبه 3 بهمن 1397   13:22:49
بيشتر
تازه های خبر
1396/9/26 يكشنبه

نشست های تخصصی کمیته های سازمان همکاریهای اقتصادی اکو برگزار شدبه گزارش دفتر مطالعات تطبیقی و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی: نشست های تخصصی کمیته های سازمان همکاریهای اقتصادی اکو در بیست و هشتمین شورای برنامه ریزی منطقه ای در اسلام آباد پاکستان برگزارشد.

سازمان همکاریهای اقتصادی اکو از کمیته های تخصصی تجارت و سرمایه گذاری، آمار و تحقیقات اقتصادی، حمل ونقل و ارتباطات، کشاورزی، صنعت و گردشگری تشکیل شده است. اعضاء این کمیته ها که از کشورهای عضو سازمان هستند، ایجاد و توسعه ارتباطات در مورد اجرای طرحهای خاص و مشترک سازمان را بین کشورهای عضو فراهم می کنند.

این گزارش می افزاید: بررسی روند فعالیت و اجرای برنامه های موسسه منطقه ای اکو - ریسکام در زمینه استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تائید صلاحیت و اندازه شناسی در کمیته تخصصی کشاورزی، صنعت و گردشگری و همچنین اجرای مراحل دوم و سوم نقشه راه ریسکام و تکمیل فرآیند تصویب اساسنامه این موسسه توسط کشورهای عضو و همچنین تدوین و توسعه استانداردهای مرتبط با صنایع سبز در منطقه از موضوعاتی بود که در این نشست به آن پرداخته شد.

زهرا شادروانان نماینده سازمان در این نشست ها به بیان فعالیت های انجام شده جمهوری اسلامی ایران در این موسسه منطقه ای پرداخت و خواستار همکاری و هماهنگی بیشتر اعضاء برای  پیشبرد اهداف این موسسه شد.

شورای برنامه ریزی منطقه ای اکو در این نشست از تلاشهای جمهوری اسلامی ایران و به ویژه سازمان ملی استاندارد ایران برای استقرار و افتتاح دبیرخانه مرکزی موسسه منطقه ای اکو – ریسکام و نهاد مدیریت فنی ارزیابی انطباق تقدیرکرد.

بیست و هشتمین نشست شورای برنامه ریزی منطقه ای اکو، پنجشنبه با برگزاری مراسم روز اکو به کار خود پایان داد.
 
امتیاز دهی
 
 

آرشیو اخبار

نسخه قابل چاپ