چهارشنبه 3 بهمن 1397   13:31:12
بيشتر
تازه های خبر
1396/9/26 يكشنبه

سومین گواهینامه تایید صلاحیت مراکز برگزارکننده آزمون مهارت صادر شد تایید صلاحیت مراکز برگزارکننده آزمون مهارت بر اساس الزامات استانداردISO/IEC 17043  انجام شد.
 به گزارش مرکز ملی تایید صلاحیت ایران: شرکت فنون آزمایشگاهی خاورمیانه پس از ارسال مدارک و مستندات و ارزیابی دفتر مرکزی و پیمانکاران خود توسط تیم ارزیابی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران بر اساس الزامات استاندارد  ISO/IEC 17043  و ارائه شواهد مبنی بر صلاحیت برگزاری آزمونهای مهارت پلیمر و متالورژی موفق به اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ISO/IEC 17043  در زمینه های مذکور شد.
استاندارد ISO/IEC 17043  استاندارد بین المللی است که توسط مراکز اعتباردهی کشورها برای تایید صلاحیت مراکز برگزار کننده آزمونهای مهارت مورد استفاده قرار می گیرد و تایید صلاحیت مراکز برگزارکننده آزمونهای مهارت عامل موثری در پایش و ارتقا سطح کیفیت خدمات آزمایشگاهی کشور است.  
   
امتیاز دهی
 
 

آرشیو اخبار

نسخه قابل چاپ