يكشنبه 2 مهر 1396   04:06:25
بيشتر
رویدادهای مهم
فراخوان عضویت در کمیته فنی فرعیISIRI/OIML/TC3 SC3 با عنوان مواد مرجع
اعلام آخرين مهلت تمديد پروانه كارشناسي استاندارد
فراخوان عضویت درکمیته کدکس غذاهای حاصل از بیوتکنولوژی
فراخوان کمیته های متناظر
 قابل توجه کارشناسان استاندارد ( اشخاص حقیقی ) متقاضی تمدید پروانه
قیمت پایه حق الزحمه کارشناسان استاندارد( اشخاص حقیقی در سال 96)
فراخوان عضویت در کمیته متناظر ISIRI/COPOLCO  با عنوان حمایت از مصرف کننده
فراخوان عضویت در کمیته فنی ISIRI/ISO/TC158 با عنوان ” آنالیز گازها
فراخوان کمیته فنی متناظر TC 181  با عنوان ایمنی اسباب بازی
فراخوان عضویت در کمیته فنیISIRI/ISO TC 27 با عنوان سوخت های معدنی جامد
فراخوان عضویت در کمیته فنیISIRI/ISO TC209 با عنوان ” اتاق های تمیز و محیط های کنترل شده
فراخوان اعلام نظر در خصوص بازنگری استاندارد مسئولیت اجتماعی ISO26000
فراخوان عضویت در کمیته فنیISIRI/ISO TC 12 با عنوان کمیت ها و یکاها
فراخوان عضویت در کمیته فنیISIRIISO TC25 با عنوان  چدن وآهن خام
فراخوان عضویت در کمیته فنیISIRI/ISO TC102  با عنوان «سنگ آهن و آهن اسفنجی احیا مستقیم »
فراخوان عضویت در کمیته فنیISIRI/ISO TC226  با عنوان « مواد اولیه تولید آلومینیم »
فراخوان عضویت در کمیته فنیISIRI/ISO TC34 با عنوان فراورده های غذایی
فراخوان برگزاری دوره آموزشی استاندارد ملی ایران شماره 5 برای ویراستاران مجاز سازمان
فراخوان عضویت در کمیته فنیISIRIOIMLTC9 با عنوان دستگاه های اندازه گیری جرم و چگالی
فراخوان عضویت در کمیته فنیISIRI/OIML/TC4  با عنوان استانداردهای اندازه‌گیری و دستگاه‌های کالیبراسیون و تصدیق
1 2 3 4 5