شنبه 29 شهریور 1399   15:45:24
Iranian National Standards Organization
نظر سنجی
اين سامانه تا چه حد نيازهاي شما را برآورده مي سازد؟
   
کم
ضعيف
متوسط
خوب
عالي


دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی
نام و نام خانوادگی:  
سمت:  مدیرکل دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی
محل کار :
تلفن محل کار:
سوابق تحصیلی: 
سوابق اجرایی:
مقالات منتشر شده: 
سخنرانی در کنفرانس :
زمینه تخصصی  : 
آدرس الکترونیکی :