دوشنبه 31 شهریور 1399   07:07:10
Iranian National Standards Organization
نظر سنجی
اين سامانه تا چه حد نيازهاي شما را برآورده مي سازد؟
   
کم
ضعيف
متوسط
خوب
عالي


دفتر هماهنگی امور استانها و دبیرخانه شورای عالی استاندارد
نام و نام خانوادگی: اصغر صالح زاده  
سمت:   مشاور رئیس و مدیرکل دفتر حوزه ریاست،هماهنگی امور استانها و دبیرخانه شورای عالی استاندارد
محل کار :  تهران- ضلع جنوب غربی میدان ونک سازمان ملی استاندارد ایران
                کرج - میدان استاندارد - سازمان ملی استاندارد ایران
تلفن محل کار:  4- 88654033 021
                        6-32803875 -026
سوابق تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک
دانشجوی دکترای
 مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی

 
سوابق اجرایی:
-   مسئول امور اداری و امور عمومی مرکز بازسازی تجهیزات پزشکی و تحقیقات طب رزم 1377-1375
-  کارشناس و معاون اداره کل حراست سازمان استاندارد 1382-1378
-  مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان کهگیلویه و بویراحمد 1384-1382
-  مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان لرستان 1387-1384
-  مدیرکل حوزه ریاست سازمان استاندارد 1389-1387
-  مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اصفهان 1391-1389
-  مدیرکل دفتر نوسازی و تحول اداری سازمان ملی استاندارد 1392-1391
-  مدیرکل حوزه ریاست، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات 1395- 1392
-  مدیرکل حوزه ریاست ، هماهنگی امور استانها و دبیرخانه شورایعالی استاندارد از سال 1395 تاکنون


 
مقالات منتشر شده: 
-
 
سخنرانی در کنفرانس :
سخنرانی‌های متعدد در همایش‌ها و سمینارهای داخلی مرتبط با موضوع کیفیت و مباحث حوزه استانداردسازی
 
 
زمینه تخصصی  :
مباحث مدیریتی ؛ امور مرتبط با استاندارد و کیفیت

آدرس الکترونیکی:
A.Salehzadeh@ isiri.gov.ir