سه‌شنبه 6 اسفند 1398   04:17:15
Iranian National Standards Organization
نظر سنجی
اين سامانه تا چه حد نيازهاي شما را برآورده مي سازد؟
   
کم
ضعيف
متوسط
خوب
عالي


دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی
نام و نام خانوادگی: پیمان پیرایش
سمت: مدیر کل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی
محل کار : 
تلفن محل کار:
سوابق تحصیلی: 
سوابق اجرایی:
مقالات منتشر شده :
سخنرانی در کنفرانس :
زمینه تخصصی : 
آدرس الکترونیکی :