یکشنبه 30 شهریور 1399   15:09:52
Iranian National Standards Organization
نظر سنجی
اين سامانه تا چه حد نيازهاي شما را برآورده مي سازد؟
   
کم
ضعيف
متوسط
خوب
عالي


دفتر آموزش و ترویج استاندارد
نام و نام خانوادگی: مهرداد یگانه
سمت:  مدیرکل دفتر آموزش و ترویج
محل کار : تهران – میدان ولیعصر-خیابان شهامتی-پلاک 23- سازمان ملی استاندارد –طبقه دوم – واحد آموزش
تلفن محل کار:  -
سوابق تحصیلی:
سوابق اجرایی:
-  
مقالات منتشر شده:
-     
سخنرانی در کنفرانس :
 
زمینه تخصصی  : 
آدرس الکترونیکی :