یکشنبه 30 شهریور 1399   14:39:18
Iranian National Standards Organization
نظر سنجی
اين سامانه تا چه حد نيازهاي شما را برآورده مي سازد؟
   
کم
ضعيف
متوسط
خوب
عالي


اداره کل امور حقوقی و مجلس
نام و نام خانوادگی: محمد کاشفی  
سمت:   مدیر کل حقوقی و امور ملجس
محل کار :  کرج سازمان ملی استاندارد ایران
تلفن محل کار:  02632807046
سوابق تحصیلی: لیسانس حقوق قضایی
 
سوابق اجرایی:
  • معاون اداره کل حقوقی و امور مجلس
  • سرپرست اداره کل حقوقی و امور مجلس
  • مدیر کل حقوقی و امور مجلس
 
مقالات منتشر شده: 
-
 
 
سخنرانی در کنفرانس :
-
 
 
زمینه تخصصی  :
حقوق قضایی
 
آدرس الکترونیکی: kashefi@isiri.org.ir