تازه های خبر
1
استاندارد تون ماهی تجدید نظر شد

در هزار و هفتصد و دهمین اجلاسیه کمیته ملی خوراک و فرآورده های کشاورزی، استاندارد ملی " کنسرو ماهی تون در روغن - ویژگی ها و روش های آزمون" با همکاری ذینفعان و صاحب نظران برای چهارمین بار تجدیدنظر شد .

آزیتا خضرایی، مدیرکل تدوین استانداردهای ملی، هدف از تدوین این استاندارد را تعیین ویژگی ها، نمونه برداری، روش های آزمون، بسته بندی و نشانه گذاری کنسرو ماهی تون در روغن بیان کرد و گفت: نسخه ي نهايي اين استاندارد به زودي بر روي پايگاه اطلاع رساني سازمان جهت بهره برداري كاربران و صاحبنظران قرار خواهد گرفت.