سه شنبه 6 فروردين 1398   11:30:35
بيشتر
1396/12/26 شنبه

مشارکت پژوهشگاه استاندارد در برگزاری سمپوزیوم کشوری مقاومت میکروبیمقاومت میکروبی یک معضل جهانی است که در سالهای اخیر گستره آن توسعه یافته و در دهه آتی یکی از چالش های بهداشتی پیش رو خواهد بود. با توجه به اهمیت موضوع، دومین سمپوزیوم کشوری اپیدمیولوژی با موضوع "مقاومت میکروبی" در چهارشنبه 16 اسفند در  انستیتو پاستور ایران برگزار شد.

این سمپوزیوم که توسط انجمن علمی اپیدمیولوژیست های ایران، بورد اپیدمیولوژی وزارت بهداشت، مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت و انستیتو پاستور ایران و با همکاری سازمان دامپزشکی کشور، سازمان نظام دامپزشکی کشور، سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، سازمان ملی استاندارد ایران، اداره کل روابط بین الملل وزارت بهداشت، دفاتر سازمان جهانی بهداشت در ایران و مدیترانه شرقی و سایر دستگاه ها و دانشگاه های مرتبط برگزار شد دارای امتیاز بازآموزی و آموزش مداوم برای شرکت کنندگان در مراسم بود. 

در این مراسم که با حضور ماها طلعت، مشاور منطقه خاورمیانه شرقی سازمان جهانی بهداشت در مقاومت میکروبی، ظفر میرزا، رییس دفتر سازمان جهانی بهداشت در ایران و مدیر دفتر توسعه سیستم ها بهداشتی دفتر سازمان جهانی بهداشت در منطقه خاورمیانه شرقی، مینو محرز، استاد متخصص بیماریهای عفونی دانشگاه علوم پزشکی تهران، محمود نبوی، معاون مرکز مدیریت بیماری های واگیر، بابک عشرتی، مدیر برنامه مقاومت میکروبی در وزارت بهداشت، قباد مرادی، عضو تیم تدوین سند ملی مقاومت میکروبی، حسن اختیارزاده، کارشناس سازمان دامپزشکی کشور، سلیمانی دبیرکمیته تجویز و مصرف منطقی سازمان غذا و دارو و فهیم‌دخت مختاری، عضوهیئت علمی پژوهشگاه استاندارد برگزار شد، اعضا درخصوص گسترش مقاومت میکروبی و راه‌های مقابله با آن با ایراد سخنرانی تجربیات خود ر ابه اشتراک گذاشتند. فهیمدخت مختاری، نماینده پژوهشگاه استاندارد در این مراسم تأکید کرد که استانداردهای تجزیه و تحلیل خطر مقاومت ضد میکروبی غذازاد در سال 1392 تدوین شده است و استانداردهای کدکس با ارائه راهنمای آنالیز ریسک مقاومت میکروبی ناشی از غذا و راهکارهایی برای مصرف منطقی و مسئولانه مواد آنتی میکروبیال در مواد غذایی می‌تواند به کاهش مقاومت میکروبی کمک کند.
 
امتیاز دهی