سه شنبه 2 بهمن 1397   10:30:29
بيشتر
1397/2/26 چهارشنبه

حلول ماه مبارک رمضان، ماه نزول قرآن مبارک بادسلام خدا بر ماهی که فروزنده چراغ جان ها و فانوس دل هاست. سلام خدا بر ماهی که ماه ضیافت خداست. سلام خدا بر رمضان ، بر ماهی که بهترین فرصت برای جستن خود در برهوت دنیازدگی است و بهترین فرصت برای پاشیدن بذر نیایش در  مزرعه مستعد روزها و شب های آن. 

حلول این ماه مبارک و خجسته بر عاشقان و میهمانان ضیافت الهی مبارک باد
 
امتیاز دهی